Logo gemeente RHENEN

Scheidingsinformatie

  • Scheidingsinformatie over Bedrijfsafval Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

 

Wat is het?
Bedrijfsafval is afval afkomstig van bedrijven, kantoren, winkels, diensten en andere organisaties en instellingen, plus afval dat ontstaat bij het uitoefenen van een beroep of bedrijfsmatige activiteit. Gevaarlijke stoffen en huishoudelijk afval zijn géén bedrijfsafval. 0Landbouwplastic en krimpfolie vallen wel onder bedrijfsafval, ook al zijn ze afkomstig van particuliere huishoudens.


Waar kan het heen?

De gemeente is verplicht het huishoudelijk afval van inwoners in te zamelen. Voor bedrijfsafval geldt die verplichting niet; bedrijven betalen namelijk geen afvalstoffenheffing. Heeft u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. 


Controle 

Brengt u afval weg bij Afvalbrengstation Remmerden? Dan controleert de medewerker of het om bedrijfsafval gaat. Als er goede redenen zijn om aan te nemen dat dit inderdaad zo is, dan wordt het afval geweigerd. Bij twijfel kunnen we het afval wel accepteren, waarbij we uw legitimatiegegevens en gegevens over het afval noteren. Als bij controle achteraf blijkt dat het toch om bedrijfsafval gaat, dan brengen we de verwerkingskosten en inningskosten alsnog bij u in rekening.


Landbouwplastic en krimpfolie

Landbouwplastic en krimpfolie worden niet opgehaald door de gemeente. Ze horen ook niet bij het PMD-afval. Gebruikt landbouwplastic en folie zijn namelijk nooit schoon en daardoor ongeschikt voor recycling.