Logo gemeente WESTVOORNE

Jaaroverzicht

Geen ophaalgegevens gevonden voor

Je hebt je aangemeld om op het op te laten halen. Bevestig jouw aanmelding via de knop ‘Bevestig’.Wil je een e-mailherinnering ontvangen, geef dan jouw e-mailadres op


Dit verzoek is nog niet goedgekeurd

U gaat het ophaalverzoek voor op datum annuleren


Notificaties

Vul uw e-mailadres in en kies een afvalsoort om notificaties te ontvangen. U ontvangt altijd eerst een link via e-mail waarmee u de aanmelding of wijziging moet bevestigen. Heeft u al eerder notificaties ingesteld dan kunt u deze wijzigen. Wilt u zich afmelden dan kan dat door alle afvalsoorten te deselecteren en op opslaan te klikken

 • PMD
 • restafval
 • gft
 • papier

Gebruik de onderstaande URL voor het toevoegen van de ophaaldagen aan jouw agenda.


Je aanvraag voor een fysieke kalender is succesvol geregistreerd en zal zo spoedig mogelijk verzonden worden.

Dit kan ongeveer 5 werkdagen duren.

Scheidingsinformatie

Klik op onderstaande iconen voor informatie over het type afval.

 • Scheidingsinformatie over Asbest asbest
 • Scheidingsinformatie over Banden banden
 • Scheidingsinformatie over Dakafval dakafval
 • Scheidingsinformatie over Electrische apparaten elec
 • Scheidingsinformatie over Frituurvet en Olie vet
 • Scheidingsinformatie over Gips gips
 • Scheidingsinformatie over Glas glas
 • Scheidingsinformatie over Groente, Fruit en Tuinafval gft
 • Scheidingsinformatie over Grof tuinafval tuinafval
 • Scheidingsinformatie over Grofvuil grofvuil
 • Scheidingsinformatie over Harde kunststof harde_kunststof
 • Scheidingsinformatie over Hout Hout
 • Scheidingsinformatie over Kadaver kadaver
 • Scheidingsinformatie over Klein chemisch afval kca
 • Scheidingsinformatie over Kringloop kringloop
 • Scheidingsinformatie over Luier- en incontinentiemateriaal luiers
 • Scheidingsinformatie over Papier en karton papier
 • Scheidingsinformatie over Matras matras
 • Scheidingsinformatie over Metaal Metaal
 • Scheidingsinformatie over Milieustraat milieustraat
 • Scheidingsinformatie over Milieustraat gesloten Milieustraat gesloten
 • Scheidingsinformatie over Piepschuim piepschuim
 • Scheidingsinformatie over Plastic, Metalen en Drankkartons PMD
 • Scheidingsinformatie over Restafval restafval
 • Scheidingsinformatie over Sloopafval sloopafval
 • Scheidingsinformatie over Textiel textiel
 • Scheidingsinformatie over Vlakglas vlakglas
 • Scheidingsinformatie over Afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing
 • Scheidingsinformatie over Milieucontainer Milieucontainer
 • Scheidingsinformatie over Milieupas Milieupas

Asbest

Wat is het?

Asbest is een giftig materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat voor de verwijdering van asbest regels zijn gesteld.  

Waar kan het heen?

Voor het verwijderen van asbest is voor een particulier een sloopmelding of een omgevingsvergunning voor slopen vereist. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente

U kunt asbesthoudende materiaal  inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). Hier is gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar. Kleinere hoeveelheden (tot circa 25 kilo) kunt u tijdens de openstelling zonder meer aanleveren. Voor grotere hoeveelheden (meer dan 25 kilo en tot maximaal 35 m²) geldt een apart asbestprotocol (zie hiervoor de website van de gemeente)

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde asbest voeren we af naar een gespecialiseerd bedrijf voor een milieuverantwoorde verwerking.  

Banden

Welke banden kunt u inleveren?

De gemeente zamelt banden van auto's, motoren en scooters in.

Waar kan het heen?

U kunt deze banden inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg)

Wat gebeurt ermee?

De ingeleverde banden worden via een gecertificeerd bedrijf afgevoerd voor recycling. Deze zorgt ervoor dat de gebruikte banden op een zo hoogwaardig en milieuverantwoorde manier worden verwerkt. Het grootste deel van deze banden wordt gerecycled en verwerkt in toepassingen zoals speeltuintegels en als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Daarnaast vindt hergebruik plaats in de vorm van occasionband of door loopvlakvernieuwing. De resterende banden die niet voor recycling of hergebruik geschikt zijn, krijgen een alternatieve bestemming of worden gebruikt in verbrandingsovens waarbij de energie uit de banden teruggewonnen wordt.

Dakafval

Dakbedekkingsmateriaal van bitumen en teer kun je gescheiden inleveren bij de milieustraat. In een beperkte mate mag dat vervuild zijn met bijvoorbeeld dakgrind en/of dakleer.

Gerecyclede bitumineuze dakbedekking wordt gebruikt bij de productie van nieuwe dakbedekking en in de wegenbouw. Teer wordt onder speciale omstandigheden verbrand om te voorkomen dat giftige stoffen vrijkomen.

Voor dit soort dak-afval kun je ook een container of éénkuubs afvalzak (bulky/bigbag) huren, die door een professionele afvalverwerker wordt opgehaald. In de prijs zijn dan ophaalkosten, milieubelasting en kosten van afvalverwerking inbegrepen. Nadat de container of afvalzak is opgehaald, wordt het dakafval op dezelfde manier verwerkt als het dakafval dat via het gemeentelijk afvaldepot ingezameld is. Bitumen- en teerhoudend dakafval mag niet met ander bouw- en sloopafval in een container of éénkuubs afvalzak.

 

Dakafval mag NIET vervuild zijn met asbesthoudend materiaal, bedrijfsafvalstoffen, chemische afvalstoffen, gevaarlijk afval en/of verontreinigde grond.

Electrische apparaten

Wat is het?

Alle elektrische en elektronische apparaten (groot en klein). Met deze apparatuur worden ook TL-lampen en gasontbrandingslampen (spaar- of LED-lampen) ingezameld.

Waar kan het heen?

Afgedankte elektr(on)ische apparatuur kan worden ingeleverd op de milieustraat. Ook enkele bedrijven (meestal doe-het-zelf winkels) bieden de mogelijkheid om kleine(re) apparaten met TL- en andere gasontbrandingslampen in te leveren.

Wat gebeurt ermee?

De apparaten worden gesorteerd en gedemonteerd. Uit de oude producten worden grondstoffen gehaald voor nieuwe producten. In 2017 is hierdoor 97% van de ingezamelde apparaten gebruikt voor nieuwe grondstoffen en energieterugwinning. Door dit proces hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen, komen er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Voor de verwerking van elektr(on)ische apparaten is een overeenkomst gesloten met Wecycle. Nuttige informatie vindt u ook op haar website: www.wecycle.nl

Frituurvet en Olie

Wat is het?

Gebruikt frituurvet en –olie uit bijvoorbeeld de frituurpan of friteuse.

Waar kan het heen?

U kunt uw frituurvet en -olie inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). Ook kan uw lokale supermarkt mogelijk frituurvet inzamelen. Dit gebeurt in speciale gele containers.

Wat gebeurt ermee?

Het vet en de olie worden onder andere verwerkt tot biobrandstoffen. Voor de inzameling van (frituur)vet/-olie ontvangt de gemeente een vergoeding, die met de inwoners via de afvalstoffenheffing wordt verrekend. Het is absoluut van belang dat dit niet terecht komt in het riool. Hierdoor ontstaan namelijk verstoppingen.

Gips

Welk gipsmateriaal mag ik aanbieden?

Gips dat u mag aanbieden voor recycling zijn alle gipsblokken (zware, massieve blokken in wit, groen, blauw of roze), fermacell- en gipsplaten. De platen mogen spijkers en schroeven bevatten.

Bied gipsplaten los aan  

U mag gipsafval niet aanbieden in plastic zakken. Zakken knappen, troep verspreidt zich. Biedt uw gipsplaten daarom los aan bij de milieustraat. 

Dit mag gipsafval niet bevatten:

 • houtvezelplaten
 • geperste stroplaten
 • cementgebonden platen
 • isolatiemateriaal
 • hout
 • gasbeton/cellenbeton/Ytong (lichte, poreuze blokken, binnenkant is lichtgrijs)
 • metaal
 • asbest
 • alle soorten plastic
 • (gipsplaten of - blokken met) tegeltjes

Glas

Wat is het?

Onder de inzameling van glas worden alleen glazen verpakkingen, zoals flessenglas en conservenpotten, begrepen.

Vlakglas, zoals ruiten en spiegels, en (kristallen) drinkglazen mogen niet in de glasbak. Dit is vaak van een andere samenstelling. 

Waar kan het heen?

U kunt het glas brengen naar de glascontainers in de wijk. Het glas hoeft niet schoon te zijn en de deksels mogen erbij. Vlakglas kunt u brengen naar de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). (Kristallen) Drinkglazen horen bij het restafval (grijze minicontainer).

Statiegeldflessen kunt u in de supermarkt inleveren.

Wat gebeurt ermee?

Het gescheiden glas wordt in de glasfabriek gescheiden van etiketten en doppen. Daarna wordt het gesmolten en worden er bijvoorbeeld weer nieuwe flessen van gemaakt.

Groente, Fruit en Tuinafval

Wat is het?

Gft-afval bestaat uit groente-, fruit- en etensresten. En ook uit al het kleine tuinafval. Om meer en een betere kwaliteit gft in te zamelen, is landelijk de GFT-wel/niet lijst samengesteld. Een handig hulpmiddel dat duidelijkheid geeft wat u in uw gft-container mag gooien. https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/groente-fruit-en-tuinafval-gft/#uitgebreide-gft-lijst-per-categorie

Waar kan het heen?

U kunt uw gft in de groene container stoppen. Als u geen gft-container heeft (bijvoorbeeld hoogbouw), dan kunt u het gft bij het restafval stoppen. Het grotere tuinafval (takken, stammen, stronken e.d.) kunt u ook inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg) dan wel aanmelden voor de grofvuilinzameling aan huis.

Veel GFT-afval wordt helaas nog aangeboden met het restafval. De gemeente biedt u voor uw keukenafval een zogenaamd Aanrechtbakje met daarbij -gratis- biologisch afbreekbare zakjes. Deze zijn verkrijgbaar via het ServicePunt in het gemeentehuis. Is uw groene minicontainer regelmatig te klein? In dat geval kunt u maximaal vier extra groene minicontainers tegen betaling van een eenmalige borgsom (€ 30,-- per minicontainer) bij het ServicePunt aanvragen.

Wat gebeurt ermee?

Het gft-afval afkomstig uit de gemeente Westvoorne wordt gecomposteerd.  

Grof tuinafval

Wat is het?

Onder Grof tuinafval bedoelen we uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de GFT-container, ofwel snoeiafval van bomen, struiken en/of coniferen. 
Hieronder vallen niet (onder andere) stammen; wortels/stobben, grond/zand/graszoden en tegels/stenen, maar ook objecten als tuinmeubels, speeltoestellen en schuttingdelen.

Waar kan het heen?

Grof tuinafval kan worden ingeleverd bij de milieustraat in Oostvoorne. Per openstelling kunt u 1 m³ aanbieden. Deze voorziening is dus bedoeld voor beperkte hoeveelheden, gerelateerd aan een gemiddeld huishouden. Beschikt u over een groot perceel waar gelijktijdig een grote hoeveelheid snoeiafval vrijkomt, dan kunt u dat (voor uw eigen rekening) via een bedrijf laten afvoeren. De gemeente biedt wel de mogelijkheid om maximaal vier groene minicontainers tegen betaling van een eenmalige borg (€ 30,-- per minicontainer) aan te vragen. Dat kan bij het ServicePunt in het gemeentehuis.

Wat gebeurt ermee?

Verschillende verwerkingen zijn denkbaar. Van het ingezamelde grof tuinafval wordt bijvoorbeeld compost gemaakt, maar ook wordt dit omgezet tot biomassa. Als u grof tuinafval brengt is het van belang dat dit niet vervuild is met zand, aarde of bielzen aangezien het dan onbruikbaar is voor de compostproductie en/of andere verwerking.

Grofvuil

Wat is het?

Al het huishoudelijk afval dat niet tot het fijn restafval wordt gerekend en dus niet in de restcontainer past. Veelal is dat meubilair, planken, vloerbedekking en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook grotere huishoudelijke apparatuur, zoals een gasfornuis, koelkast e.d..

LET OP: u kunt geen grofvuil melden via de AfvalWijzer ! U kunt dit uitsluitend doen via de website van de gemeente (Online melden grofvuil) of telefonisch opgeven bij het gemeentelijk ServicePunt: 14 0181.

Waar kan het heen?

Zelf brengen

Als inwoner van Westvoorne kunt u uw grof huishoudelijk afval gratis brengen naar de milieustraat in Oostvoorne.

Laten ophalen

Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval kunt u een telefonische afspraak maken met ons ServicePunt, tel.: 14 0181. U kunt dit ook zelf aanmelden via onze website www.gemeentevoorneaanzee.nl > Online melden grofvuil. Vervolgens halen we het grof huishoudelijk afval op de aangegeven dag bij u thuis op.

Aanbiedregels:

- uiterlijk om 07:30 uur op de ophaaldag aan de weg zetten;

- maximaal 1 m³ (dit geldt voor het totaal dat aangeboden wordt);

- per stuk of per bundel niet langer dan 2.00 meter;

- bielzen, balken, boomstammen en -stronken niet langer dan 0,50 meter;

- takken, planten, latten, vloerbedekking e.d. bundelen en niet zwaarder dan 25 kg per bundel;

- snoeiafval apart aanbieden: gebundeld of in zakken.  

Zet grof huishoudelijk afval op de afgesproken dag voor uw woning aan de stoeprand. Als dit niet mogelijk is, kunt u met het ServicePunt een plaats afspreken of via de website aangeven waar de inzamelwagen wel kan komen. Bij het inzamelen kan ook gebruik gemaakt worden van een auto met kraan. Plaats daarom het grof huishoudelijk afval niet onder of naast bomen, naast lantarenpalen, tegen muren of schuttingen en probeer te voorkomen dat er auto’s dichtbij het afval geparkeerd staan. Scherm scherpe randen en voorwerpen zodanig af dat het personeel zich er niet aan kan verwonden. Restafvalcontainers met grof huishoudelijk afval worden niet geleegd.

Wat gebeurt ermee?

Grof huishoudelijk afval wordt nog gesorteerd naar bruikbare materialen. De daarna overblijvende materialen gaan de verbrandingsoven in. Heeft u grof huishoudelijk afval dat nog geschikt is voor een 2e leven? Het is dan goed te overwegen of dit via een kringloopwinkel hergebruikt kan worden.

Harde kunststof

Wat is het?

Harde kunststoffen horen niet thuis in de PMD-bak/zak, ze bevatten namelijk een mix van diverse kunstoffen (zoals PÉ en PVC). Enkele voorbeelden van harde kunststoffen zijn:

 • kratten, kisten, emmers, teiltjes
 • speelgoed en tuinmeubelen 
 • PVC rioolbuizen en PVC schroten
 • kledinghangers, gieters en plantenbakken.

Onder de afvalstroom ‘harde kunststoffen’ behoren onderstaande producten en materialen niet (bij twijfel raadpleeg de Afvalscheidingswijzer van Milieucentraal):

 • PVC laminaat (grofvuil)
 • huishoudelijke verpakkingsmaterialen (PMD)
 • folie (restafval)
 • piepschuim/EPS (wordt op milieustraat gescheiden ingezameld)
 • sponzen, rubber materialen (restafval)
 • polyester (zoals badkuipen, stoelen > restafval)
 • zachte kunststoffen (zoals opblaasbare badjes, poppen, tuinslangen > restafval)
 • samengestelde materialen (kunststof i.c.m. textiel, zoals een autokinderzitje of een veiligheidshelm > grofvuil).

Waar kan het heen?

Harde kunststoffen kunt u inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

Wat gebeurt ermee?

De ingezamelde materialen worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Deze sorteert, reinigt en vermaalt de kunststoffen. De laatste stap is het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking van PVC wordt het maalgoed nog verder verkleind (tot minder dan een millimeter). Het aldus verkregen recyclaat is geschikt voor hergebruik in leidingen en bijvoorbeeld dashboards van auto’s.

Hout

Wat is het?

Afvalhout wordt verdeeld in drie klassen:

 • Klasse A-hout is onbewerkt hout;
 • Klasse B-hout is verlijmd, geverfd en/of gelakt hout, zoals hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex; en,
 • Afvalhout C is verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Voorbeelden zijn geïmpregneerde schutting/afrastering, boompalen, (houten) hekwerken en spoorbielzen. Hout vermengd met andere afvalstoffen, bomen en struiken zijn niet toegestaan.

 

Waar moet het heen?

Hout wordt op de milieustraat in Oostvoorne gescheiden ingezameld. U kunt dit ook aanmelden voor de inzameling aan huis via de grofvuilroute. Dat kan per telefoon (14 0181) of via onze website (Melding grofvuil).

Wat gebeurt ermee?

Veel van het ingezamelde hout kan voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Daarvoor dient het hout gescheiden te worden aangeboden/ingezameld. Vervolgens gaat het om duurzame en efficiënte toepassing van deze nieuw gewonnen grondstoffen.
Het ingezamelde en uitgesorteerde hout wordt bewerkt waarna het wordt gebruikt als grondstof voor de fabricage van spaanplaat.

Vervuild hout, maar ook  multiplex, spaanplaat en MDF kan meestal niet worden gerecycled en wordt veelal gebruikt om bij te stoken in energiecentrales

 

Niet in de openhaard of vuurkorf

Geïmpregneerd hout bevat biociden, zware metalen of teren en koolwaterstoffen (bielzen) die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Stook geïmpregneerd hout niet op in de open haard of vuurkorf: er komen dan schadelijke stoffen in de lucht.

Kadaver

Wat is het?

Onder de noemer destructiemateriaal zamelt de gemeente kadavers van dode dieren in. Veelal zijn dat kleine (huis)dieren. Het komt ook voor dat aangereden wild of vissen (bijvoorbeeld als gevolg van botulisme) ingenomen worden.

De inzameling van kadavers vindt vooral plaats vanwege verhoogde gezondheidsrisico’s voor mens en dier.

Waar kan het heen?

Op de milieustraat staat een speciale koelton. Deze wordt (vanwege gezondheidsrisico’s) zeer frequent geleegd.

Wat gebeurt ermee?

Kadavers worden in Nederland verwerkt door Rendac. Dit bedrijf is in Nederland de enige vergunninghouder voor het ophalen en verwerken van categorie 1 en 2 dierlijk restmateriaal. Zij vervult een spilfunctie tussen het dagelijkse aanbod van dierlijk restmateriaal en de wettelijke voorschriften en vereisten rond het ophalen en verwerken van dit materiaal. 

Rendac haalt via verschillende op maat gemaakte diensten kadavers en dierlijk restmateriaal op voor verwerking en vernietiging. Zo zorgen we voor verlaging van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s. Onder andere streeft zij bij de verwerking duurzaamheidsprincipes na. om de eindproducten zoveel mogelijk in te zetten voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen. 

Klein chemisch afval

Wat is het?

Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals schoonmaakmiddelen, verf, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, medicijnen, batterijen, spaarlampen, TL-buizen, bestrijdingsmiddelen, kwikthermometers, olie, oliefilters lampenolie, petrolieum, fotofixeer- en ontwikkelvloeistof, etsvloeistoffen zoals salpetzuur en zwavelzuur, zoutzuur, brandblussers en accu's.

Waar kan het heen?

U kunt uw KCA (aanbieden in gesloten verpakking) inleveren op de milleustraat in Oostvoorne (Langeweg).

Wat gebeurt ermee?

Omdat het om gevaarlijke stoffen gaat, mag chemisch afval niet bij het restafval. KCA gaat naar een bedrijf waar het wordt gesorteerd en op verschillende manieren verantwoord wordt verwerkt.

 

Fietsaccu's

De regels schrijven voor dat consumenten hun oude of kapotte fietsaccu inleveren bij een fietsdealer (die als inleverpunt is aangesloten bij Stibat) of bij de milieustraat. Alleen: niet iedereen weet dat, met alle consequenties van dien. Fietsaccu’s zijn absoluut veilig in gebruik, maar vanwege de chemische samenstelling met lithium-ion zijn het wél krachtige energiebronnen. Dat betekent dat we er verantwoord mee om moeten gaan.

Kringloop

Wat is het?

Goederen die nog geschikt zijn voor hergebruik, zoals een bank, kast, kleding en tv.

Waar kan het heen?

Kringloopwinkel Het Vervolg
Kerkplein 12
3233AR Oostvoorne
Telefoon: (0181) 50 60 85

Kringloopwinkel De Snuffelloods
Kerkweg 16
3235XL Rockanje
website: www.snuffelloods-rockanje.nl

 

Wat gebeurt ermee?

 

Voordat het in de kringloopwinkel komt, worden de goederen bekeken en waar nodig gerepareerd. De goederen die geschikt zijn voor hergebruik worden daarna te koop aangeboden. Een kringloopwinkel is een mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik.

 

Luier- en incontinentiemateriaal

Al jaren proberen afvalverwerkers en fabrikanten gezamenlijk een oplossing te ontwikkelen om luiers en incontinentiematerialen te recyclen. En steeds gaan de ontwikkelingen met kleine stapjes vooruit. Een jaar of 10 geleden bleek het recyclen reeds deels mogelijk, maar nog niet voldoende milieuvriendelijk en zeker niet kostenverlagend. Nu staan we aan de vooravond van het recyclen van incontinentiematerialen.

De gemeente Westvoorne wacht deze ontwikkelingen nog af. Omdat incontinentiemateriaal een aanzienlijk deel van ons afval betreft maar ook goede herbruikbare grondstoffen opleveren, is het belangrijk om naar oplossingen te kijken.

Tot voor kort was het lastig om de verschillende bestanddelen van incontinentiemateriaal uit elkaar te halen. Voor recycling is het nodig om homogene stromen te genereren. Sinds kort is deze hobbel genomen! Het is sinds kort technisch mogelijk om 100% van het droge materiaal van luiers te recyclen. 

Een belangrijk aandachtspunt bij recycling zijn medicijnresten. Dit brengt bij verwerking een risico met zich mee. Deze resten mogen niet in hergebruikte producten terechtkomen. Daarom is wettelijk bepaald dat gerecyclede grondstoffen uit incontinentiematerialen op dit moment nog steeds aangemerkt worden als afval. Zodra onderzocht is of eventuele medicijnrestengeen invloed hebben op de grondstoffen, en dit ook wettelijk vastgelegd wordt, staat er nauwelijks meer iets in de weg.

Zodra het gehele proces geborgd is, kan het incontinentiemateriaal echt op grote schaal gerecycled worden. Gezien het enorme aandeel incontinentiemateriaal in het huidige afval, is dat een revolutionaire ontwikkeling!

Papier en karton

Wat is het?

Alles wat van papier en karton is. Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan verpakkingen.

Drankenkartons en pizzadozen horen er niet bij, daar zit een plastic of aluminium laagje in. Ontdoe reclamefolders altijd van plastic verpakkingsfolies. Deze maken het papier ongeschikt voor hergebruik.

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt eenmaal per vier weken via een minicontainer aan huis ingezameld. Op verschillende locaties zijn voor de inzameling van papier en karton verzamelcontainers geplaatst. Deze locaties van de papiercontainers vindt u op de kaart onder Inzamellocaties.

Wat gebeurt ermee?

Papier en karton wordt tot pulp vermalen, het pulp wordt gedroogd en daar worden weer nieuwe rollen papier van gemaakt. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt al van oud papier gemaakt.

Wél bij het oudpapier Schoon en droog: *

 • Kranten en tijdschriften
 • Reclamefolders (zonder plastic hoesjes)
 • Gidsen en catalogi
 • Toegangskaarten
 • Boeken en brochures
 • Kleine en grote kartonnen dozen
 • Papieren zakken en tassen
 • Inpakpapier, cadeaupapier
 • Eierdozen
 • Golfkarton
 • Kartonnen opvulling bij producten
 • Print- en kopieerpapier (nietjes, paperclips of plakband zijn toegestaan)
 • Schrijfpapier, tekenpapier
 • Enveloppen van papier of karton (ook met venster)

NIET bij het oudpapier Vies of nat: *

 • Taartdozen met voedselresten en kunststof venster, pizzadozen, bakpapier, koffiefilters
 • Zakdoekjes, tissues, keukenpapier, luiers, wc-papier, sanitair papier
 • Behang: papier en vinyl
 • Kassabonnetjes

Papier/karton met plastic

 • Plastic hoesjes om (reclame-)folders en tijdschriften
 • Melk-, yoghurt- en sappakken: drankenkartons
 • Vloeibaar wasmiddel verpakkingen: vloeistofdicht karton
 • Treinkaartjes (met eenmalige chipkaart)
 • Diepvriesverpakking: karton met plastic binnenkant
 • Papieren broodzakken: papier en plastic
 • Geplastificeerd papier en karton
 • Plastic zakken en tassen
 • Enveloppen met plastic bubbeltjes
 • Ordners en ringbanden
 • Plastic opbergmappen

* volgens de scheidingswijzer oudpapier van PRN (Papier Recycling Nederland) 

Matras

Wat is het?

Matrassen afkomstig van bedden. Alleen droge matrassen kunnen worden verwerkt.

Waar kan het heen?

Matrassen kunnen worden ingeleverd op de milieustraat in Oostvoorne.  

Wat gebeurt ermee?

De gemeente heeft voor de verwerking van matrassen een contract gesloten met een gespecialiseerd bedrijf. Aan het begin van het verwerkingsproces scant een metaaldetector elke matras. Matrassen met en zonder metalen binnenvering volgen elk een eigen recyclinglijn. Vervolgens wordt de matras ingezaagd, waarna het textiel (de tijk) kan worden verwijderd. Het textiel wordt apart gehouden, in balen geperst en wordt hergebruikt in de textielindustrie.

Het metaal wordt als aparte afvalstroom afgezet in de metaalindustrie. Wat dan nog overblijft is het schuim van de matras, dit kan latex of polyether zijn. Nadat de matras in stukken is gesneden, wordt het schuim geperst in balen van rond de 300 kilo. Het latex wordt als eindproduct gebruikt in bijvoorbeeld de meubelindustrie als opvulmateriaal en in sportmatten. Polyether (ook wel pu schuim genoemd) wordt onder ander verwerkt in ondertapijt en isolatieplaten.

Van een oude matras wordt geen nieuwe matras gemaakt!

Daarnaast maakt onze verwerker zelf geen nieuwe producten, maar zorgt dat de materialen die uit de oude matrassen herwonnen worden terecht komen bij een gespecialiseerde hergebruiker

Metaal

Wat is het?

Onder Metalen worden verschillende afvalstromen begrepen. Oud ijzer en schroot zijn andere termen, die wellicht duidelijker aangeven welke (afval)materialen onder deze noemer worden bedoeld. Nog een ander onderscheid is Ferro-metalen (ijzer) en Non-Ferro-metalen (metalen waarin geen ijzer aanwezig is, of waarin ijzer niet het hoofdbestandsdeel is, zoals koper, aluminium, zink, lood en tin).

 

Waar kan het heen?

Metalen kunt u inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

 

Wat gebeurt ermee?

De gemeente heeft voor de inzameling van metalen een overeenkomst gesloten. De contractpartij neemt de aangeboden metalen in, sorteert die en biedt die voor hergebruik opnieuw aan 'op de markt'. De gemeentelijke contractpartij is gecertificeerd en aangesloten bij de Metaal Recycling Federatie. Op deze manier borgt de gemeente dat de ingezamelde metalen verantwoord worden afgevoerd en verwerkt. Voor de aangeboden metalen ontvangt de gemeente een vergoeding. Deze vergoeding komt ten gunste van de afvalstoffenheffing. Ofwel deze drukt de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing lager voor de inwoners uitvalt.

Milieustraat

De milieustraat vindt u aan de Langeweg 26 in Oostvoorne (bedrijventerrein Pinnepot). De volgende afvalstoffen worden hier gratis ingezameld:

 • Asbest
 • Banden
 • Brandblussers
 • Dakafval/bitumen
 • Elektrische/Elektronische apparatuur
 • Flessenglas
 • Frituurvet
 • Gasflessen
 • Gips
 • Grof tuinafval (takken, stammen, stronken e.d.)
 • Grofvuil
 • Harde kunststoffen
 • Hout (gescheiden naar Hout-A/B en Hout-C)
 • Kadavers
 • Klein chemisch afval
 • Landbouwplastic, krimpfolie, vijverfolie
 • Matrassen
 • Metalen
 • Olie
 • Papier en karton
 • Piepschuim (EPS / Airpops)
 • PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons)
 • Puin
 • Textiel
 • Vlakglas (waaronder tuindersglas)

De milieustraat is alleen toegankelijk voor inwoners. U moet zich desgevraagd kunnen legitimeren. Bedrijfsafval wordt hier niet ingenomen.

 

Milieustraat gesloten

De milieustraat is gesloten op onderstaande feestdagen:

1 januari 2024, Nieuwjaarsdag

1 april 2024, 2e Paasdag

27 april 2024, Koningsdag

9 mei 2024, Hemelvaartsdag

20 mei 2024, 2e Pinksterdag

25 december 2024, 1e Kerstdag

26 december 2024, 2e Kerstdag

Piepschuim

Wat is het?

Piepschuim is de benaming in de volksmond voor Geëxpandeerd Poly Styreen (EPS). In Europees verband wordt sinds enkele jaren de naam airpop gebruikt. Een naam die meteen aangeeft waar het om gaat: air ofwel lucht. Veel lucht, 98% om precies te zijn. Slechts een klein deel is gemaakt van het geëxpandeerde polystyreen. Het is een product dat veel gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal dat veel positieve eigenschappen heeft. Het is relatief eenvoudig te producren, is duurzaam, betaalbaar, een goede isolator, vocht ongevoelig en kent een zeer laag gewicht en hoge schok absorptie.

Waar kan het heen?

Piepschhuim (airpop) kunt u inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg).

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde piepschuim wordt afgevoerd naar een verwerkend bedrijf, dat het materiaal weer voor hergebruik geschikt maakt.

 

 

Plastic, Metalen en Drankkartons

Wat is het?

Onder de verzamelnaam PMD worden begrepen Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons en wel de verpakkingen die bedoeld zijn voor huishoudens. Dit onderscheid is vaak lastig te maken, omdat ook andere 'zachte' kunststoffen evenzo recyclebaar zijn. De inzameling van deze afvalstoffen vloeit voort uit afspraken tussen het verpakkend bedrijfsleven, het Rijk en de gemeenten. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt voor de door haar geproduceerde verpakkingsmaterialen een vergoeding aan het Afvalfonds. De gemeenten zamelen deze verpakkingsmaterialen in, sorteren deze en leveren deze weer terug aan het verpakkend bedrijfsleven voor hergebruik. Daarvoor ontvangen de gemeenten een vergoeding van het Afvalfonds.

Met producenten die geen huishoudelijk verpakkingsmateriaal produceren (zoals landbouwplastics, krimp- en vijverfolies), zijn deze afspraken niet gemaakt. Deze zijn daarom uitgesloten van de PMD-inzameling, dit ondanks dat deze materialen evenzo voor recycling geschikt zijn.

Waar kan het heen?

Voor de inzameling van PMD maken we gebruik van minicontainers en de zogenaamde Plastic Heroes-zak. Biedt u PMD aan in zakken, let er dan op dat alleen doorzichtige zakken zijn toegestaan.  PMD wordt (eenmaal per twee weken) aan huis ingezameld. Daarnaast staan op enkele locaties ondergrondse PMD-containers. Op de milieustraat is ook een container voor PMD beschikbaar. Omdat de inzameling van landbouwplastics, krimp- en vijverfolie en dergelijke (de niet-huishoudelijke verpakkingsmaterialen) is uitgesloten van de PMD-inzameling, is het mogelijk deze afvalstoffen op de milieustraat in een aparte container aan te bieden.

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde PMD wordt gesorteerd naar de fracties PET, PE, PP, Folies en Mix. Dit volgens de Duitse DKR-standaard. Vervolgens worden de gesorteerde fracties voor hergebruik aangeboden aan het producerend bedrijfsleven.

Restafval

Wat is het?

Restafval is al het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval.

Waar kan het heen?

U kunt uw restafval in de grijze container stoppen, of -als u 'gestapeld' woont- in een ondergrondse restafvalcollector. Voor het gebruik van deze collector het u een toegangspad nodig.

Wat gebeurt ermee?

Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens. Dit wordt gebruikt voor het opwekken van energie. 

 

Sloopafval

Bouw- en sloopafval van een verbouwing in je eigen huis kun je bij de gemeentelijke milieustraat brengen. Voor bouwmaterialen zijn er verschillende bakken, bijvoorbeeld voor puin, dakafval, hout en vlakglas. Voor schoon piepschuim (polystyreenschuim, eps) is er ook een aparte bak. Per openstelling kan maximaal 0,5 m³ sloopafval worden gebracht.

Wil je bouw- en sloopafval aanbieden, let er dan op dat dit voldoet aan de voorgeschreven criteria. 

Schoon puin is niet verontreinigd puin, zoals: beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, grind, bouwzand, bakstenen, cement en dakpannen. Het wordt gezeefd en gebruikt in de weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als verhardingsmateriaal, onder het wegdek en in geluidswallen en bij de productie van beton en asfalt.

De gemeente Westvoorne neemt alleen schoon puin in. Is er sprake van vervuild puin (puin vermengd met verontreinigde grond, gevaarlijke afvalstoffen of asbesthoudend afval) of niet-bewerkbaar puin (puin verontreinigd met glas of teer, glashoudend puin, gasbetonblokken en kalkzandsteen) dan moet je dit afval via een particulier bedrijf afvoeren. 

Onder Gips worden zowel gipsplaten als gipsblokken ingenomen. Deze mogen voorzien zijn van papier, behang, spijkers en schroeven. Let er wel op dat gipsafval droog moet zijn en moet blijven.

Bij een grotere verbouwing is te overwegen om een container te huren bij een bedrijf of bij een bouwmarkt een éénkuubs-afvalzak te kopen. In dat geval betaal je wel voor het afvoeren en/of verwerken, maar in de prijs van zo'n zak of container zitten ophaalkosten, milieubelasting en kosten van afvalverwerking inbegrepen. 

Textiel

Wat is het?

Het gaat hier om kleding, schoeisel, gordijnen, beddegoed en ander huishoudtextiel.

Waar kan het heen?

Op verschillende locaties in de dorpskernen vindt u speciale textielcontainers. In deze applicatie zijn deze ook vermeld onder de Inzamellocaties. Textiel kan ook worden aangeboden op de milieustraat in Oostvoorne.

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde textiel wordt in een sorteercentrum in onze regio gescheiden op wat bruikbaar en niet bruikbaar is. Goede kleding gaat naar 2e-hands winkels toe of bijvoorbeeld naar derdewereldlanden. Het overige textiel wordt vervezeld en daarna verwerkt tot nieuwe producten, zoals kofferriemen.

Vlakglas

Wat is het?

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw (de bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten). Denk bijvoorbeeld aan ramen, kozijnen en deuren. Vlakglas wordt daarom ook wel vensterglas genoemd. Maar ook design- en interieurglas kunnen onder de noemer vlakglas vallen.

Vlakglas kent oneindig veel toepassingen. De veelheid van eigenschappen die het door bewerking of verwerking kan krijgen maakt dit mogelijk. Er is vlakglas voor het isoleren van warmte, voor het reguleren van zonlicht, voor bescherming tegen brand, doorvallen, letsel en inbraak etcetera. Vlakglas kan gebruikt worden voor het maken van constructies zoals glazen gevels, trappen, balustrades, vloeren en overkappingen. Maar denk ook eens aan spiegels of meubilair. Zowel in het interieur als exterieur wordt vlakglas gebruikt ter verfraaiing.

Om dit allemaal mogelijk te maken wordt glas bewerkt. Glasbewerkingstechnieken zijn bijvoorbeeld: snijden, slijpen, boren, zagen, harden, coaten, buigen, lakken, printen, verlijmen. Deze technieken worden steeds verder ontwikkeld en er komen nieuwe bewerkingstechnieken bij. De mogelijkheden van vlakglas worden alleen maar groter. Jaarlijks komen er dan ook vele duizenden tonnen aan vlakglasafval vrij.

De belangrijkste soorten vlakglas zijn:

 • floatglas
 • figuurglas
 • draadglas
 • gelaagd glas
 • gehard glas
 • isolatieglas
 • spiegelglas

Waar kan het heen?

U kunt vlakglas inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). 

Wat gebeurt ermee?

Vlakglas dat wordt ingezameld, gaat naar vlakglasrecyclingbedrijven. Die verwerken het het glasafval tot een nieuwe, schone grondstof van hoge kwaliteit. Het recyclingbedrijf moet deze glassoorten eerst bewerken tot een eindproduct dat voor 100 procent uit puur glas bestaat. Het vlakglasafval moet dus worden ontdaan van strips, folies, ijzer en andere vervuilingen. Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt door onze verwerker nieuw glas gemaakt. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. 

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan. De gemeente berekend de kosten voor het inzamelen en verwerking van het huishoudelijk afval door aan de inwoners. Dit onder de noemer afvalstoffenheffing. Jaarlijks ontvangt ieder huishouden hiervoor een aanslag (gecombineerd met andere gemeentelijke belastingen). Het is verplicht deze heffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing bedraagt voor 2024 € 256,33 (1 persoons huishouding) of 2024 € 366,31 (meerder persoons huishouding) . Heeft u een minimum inkomen en een beperkt vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze heffing. Voor informatie hierover neemt u contact op met de gemeente.) 

Voor één extra grijze minicontainer voor restafval (140 l) bedraagt het tarief in 2024 € 174,05.

Voor één extra groene minicontainer voor GFT-afval (240 of 140 l) geldt een borg 2024 € 30,00 per minicontainer. U kunt maximaal 3 extra minicontainers aanvragen.

Milieucontainer

Gebruiksvoorschriften minicontainers

 • aanbieden aan de openbare weg vanaf 18 uur op de avond voor de inzameldag
 • op andere dagen dan de inzameldag (en de avond daarvoor) mag de minicontainer of zak niet aan de openbare weg weg staan
 • plaatsen op het voetpad (zo dicht mogelijk bij de rijbaan) of als er geen voetpad is: zo dicht mogelijk bij de rijbaan óf plaatsen op een aangegeven inzamelplaats
 • de minicontainer of zak mag geen voetgangers of andere verkeersdeelnemers hinderen of de doorgang belemmeren
 • de minicontainer of zak moet (goed) gesloten zijn 
 • er mag geen afval buiten de minicontainer of zak steken
 • buiten de minicontainer of zak mogen er geen andere afvalstoffen worden geplaatst
 • niet toegelaten en/of geweigerde afvalstoffen moeten door uzelf worden teruggenomen
 • het is verboden de volgende afvalstoffen aan te bieden: klein chemisch afval; afvalstoffen die als gevolg van een wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld (zoals hete as, ziekenhuisafval, mest, slachtafval); stoffen die overmatig stank verspreiden of ongedierte bevatten en stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding,  ontploffing, besmetting en straling
 • de minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 kilo

Wat als u deze regels niet naleeft

In voorkomende gevallen krijgt u een boete als u:

 • buiten de toegestane tijden een minicontainer of zak aan de openbare weg plaatst
 • afval buiten de container of zak aanbiedt 
 • bij de inzameling geweigerde afvalstoffen niet terugneemt.

In voorkomende gevallen kan uw minicontainer (tijdelijk) van de inzameling worden uitgesloten als:

 • er andere afvalstoffen dan toegestaan in de minicontainer of zak worden aangetroffen 
 • de container en/of zak regelmatig niet correct en/of veilig aan de openbare weg wordt aangeboden
 • de minicontainer te zwaar is

Milieupas

Wat is het?

Betaal je afvalstoffenheffing? Dan heeft u recht op een afvalpas.

Woont u in een bovenwoning, appartement of flat, dan maakt u waarschijnlijk gebruik van ondergrondse container. De ondergrondse container voor het Rest afval zijn alleen toegankelijk met behulp van een afvalpas. Uw afvalpas geeft u toegang tot een bepaalde groep van ondergrondse containers. Deze containers horen bij een aantal daarvoor aangewezen woningen. Ook krijgt u toegang tot de milieustraat. Ben je van plan om de milieustraat te bezoeken? Vergeet dan niet je afvalpas mee te nemen. Op deze manier ben je verzekerd van je toegang tot de milieustraat.

Woont u in een eengezinswoning of een woning op straat niveau, dan maakt u waarschijnlijk gebruik van minicontainers. De afvalpas geeft u dan uitsluitend toegang tot de milieustraat. Ben je van plan om de milieustraat te bezoeken? Vergeet dan niet je afvalpas mee te nemen. Op deze manier ben je verzekerd van je toegang tot de milieustraat.

 

Afvalpas onbruikbaar of defect?

Mogelijk is de pas beschadigd. U kunt een nieuwe aanvragen via de website www.voorneaanzee.nl/milieupas 

 

Ik ga verhuizen, wat doe ik met mijn afvalpas?

Een afvalpas hoort bij verhuizing overgedragen te worden aan de nieuwe bewoner. Deze overdracht valt over het algemeen samen met het overhandigen van de voordeursleutel. De afvalpas hoort bij de woning en is eigendom van de gemeente.

Is de pas niet aanwezig in uw nieuwe woningdan dient u binnen 2 maanden van inschrijving op het adres deze aan te vragen. Binnen 2 maanden van inschrijving is deze kosteloos, daarna dient u € 11,85 te betalen.

 

Afvalpas vermist / verloren?

Als uw afvalpas is zoekgeraakt kunt u een nieuwe aanvragen via de website www.voorneaanzee.nl/milieupas 

Voor de nieuwe pas betaalt u dan in 2024 eenmalig € 11,85. Alleen de eerste pas wordt gratis verstrekt, verlies geldt als een tweede pas. De afvalpas wordt geblokkeerd.

 

Kosten afvalpas

Een nieuwe afvalpas kost in 2024 € 11,85. Alleen de eerste pas wordt gratis verstrekt, verlies geldt als een tweede pas. Per adres is het mogelijk om maar één afvalpas te hebben. De oude afvalpas wordt dus automatisch geblokkeerd.

Let op! U krijgt dit bedrag niet teruggestort als u toch uw oude milieupas terugvindt nadat u een aanvraag voor een nieuwe pas heeft ingediend.

 

Tips gebruik ondergrondse containers

 • Gooi het huisvuil in een gesloten plastic zak in de container.
 • Gebruik de gewone grijze vuilniszak en stop deze niet te vol. U kunt uw pedaalemmerzakken gebruiken.
 • Breng afval dat niet in de inworplade past naar de milieustraat.
 • Plaats geen afval naast de container.
 • Meld het als de container vol of stuk is of als uw afvalpas niet werkt.
 • Parkeer geen auto voor de ondergrondse container, hierdoor kan de container niet worden geleegd.
 • Gebruik de container niet voor 8.00 uur en na 22.00 uur. Dit voorkomt geluidsoverlast.
 • De verzamelcontainers zijn geen speelplaatsen voor kinderen.

Inzamellocaties

Hieronder staat een kaart afgebeeld van Google Maps. Door een icoon te selecteren worden de betreffende inzamellocaties getoond. Onder deze kaart staat nogmaals van elk type afval de inzamellocatie met het dichtsbijzijnde adres weergegeven.

Hieronder staat een lijst met de dichtsbijzijnde inzamelpunten in de buurt van uw postcode. Onder deze lijst vindt u een link waar u alle locaties in uw gemeente kunt bekijken

milieustraat Langeweg 26 OOSTVOORNE Containernummer: WVN-A01

glas Dwarsweg 50 ROCKANJE Containernummer: WVN-G020

papier Dwarsweg ROCKANJE Containernummer: WVN-OPK006

PMD W de Waalstraat 3 ROCKANJE Containernummer: WVN-PMD003

textiel Zeedistellaan 1 ROCKANJE Containernummer: WVN-T010

MEER LOCATIES

Tips

Tips voor de winter - GFT container

Vastvriezen komt voornamelijk voor bij de groene container, omdat groente-, fruit- en tuinafval veel water bevat. De inzamelwagen pakt uw container op, houdt deze op zijn kop en schudt deze stevig op en neer. Als de inhoud niet (helemaal) los komt door vastvriezen, blijft er afval achter in uw container. De inzamelwagen komt hier niet voor terug. Gebruik daarom de tips om de kans op vastvriezen te verminderen.•    Zet de gft-container op een beschutte plaats.

 • Gooi geen vloeibaar of nat gft-afval in de container, maar wikkel het in papier.
 • Leg kranten of eierdozen op de bodem van de container, deze nemen vocht op.
 • Stamp het afval niet aan.
 • Vastgevroren gft-afval maakt u met een spade voorzichtig los van de containerwand.
 • Voorkom vastvriezen en plaats een klein houtje tussen het deksel van de container.
 • Zet de container pas op de inzameldag vóór 07.30 uur buiten.
 • U gooit geen anti-vriesmiddelen of zout in de container, dit maakt het afval ongeschikt om tot compost kunnen verwerken.

Tips tegen stankoverlast - GFT container

 • Laat natte voedselresten goed uitlekken voordat u ze weggooit.
 • Verpak vlees-, vis- en andere etensresten in composteerbaar plastic voordat u het in de GFT container doet.
 • Zet de container(s) zoveel mogelijk in de schaduw.
 • Houd de container(s) schoon; gewoon water met eventueel een klein beetje groene zeep of water en een scheut azijn volstaat. Daarna goed laten drogen. Er zijn ook bedrijven gespecialiseerd in containerreiniging waar u een abonnement bij kunt afsluiten.
 • Leg een oude krant of stro onderin de container om aankoeken van etensresten te voorkomen.
 • Zet de container zo nu en dan open; u kunt dat doen door bijvoorbeeld een stokje onder de rand van de deksel van de container te leggen.

 

Tips tegen beestjes - GFT container

 • Voeg een takje klimop toe aan het GFT. Dit is giftig voor maden.
 • Ook de geur van lavendel stoot beestjes af. Hang bijvoorbeeld een takje lavendel aan het deksel van de container
 • Strooi wat zout in de container. Hierdoor drogen maden uit.
 • Gooi uw etensresten zo snel mogelijk weg en laat het niet op het aanrecht liggen. Hier komen vliegen op af, die daarin hun eitjes leggen.
 • Zet de GFT container zo nu en dan op een kier of open te doen. Maden houden niet van licht en houden van vochtige plekken. Daarom kan de container openzetten een hoop schelen. U kunt dat doen door bijvoorbeeld een stokje onder de rand van de deksel van de container te leggen.' 

Meer weten?

Met de AfvalWijzer wil de gemeente u informeren over de gemeentelijke afvalinzameling in het algemeen en de daarbij specifiek voor u bedoelde onderwerpen. Mist u informatie, heeft u vragen of tips? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon 14 0181 of e-mail: [email protected].