Jaaroverzicht

Geen ophaalgegevens gevonden voor

Je hebt je aangemeld om op het op te laten halen. Bevestig jouw aanmelding via de knop ‘Bevestig’.Wil je een e-mailherinnering ontvangen, geef dan jouw e-mailadres op


Dit verzoek is nog niet goedgekeurd

U gaat het ophaalverzoek voor op datum annuleren


Notificaties

Vul uw e-mailadres in en kies een afvalsoort om notificaties te ontvangen. U ontvangt altijd eerst een link via e-mail waarmee u de aanmelding of wijziging moet bevestigen. Heeft u al eerder notificaties ingesteld dan kunt u deze wijzigen. Wilt u zich afmelden dan kan dat door alle afvalsoorten te deselecteren en op opslaan te klikken

Nieuws

Venster sluiten

-

Takkenbosroutes 2019

10-09-2019
Takkenbosroutes in oktober en november

Van de sinds 2017 georganiseerde Takkenbosroutes wordt goed gebruik gemaakt. Reden om hieraan in 2019 een vervolg te geven. Er worden routes gereden zowel in het voorjaar als in het najaar. De data voor de Takkenbosroutes dit najaar zijn:

Rockanje en Tinte:   donderdag 17 oktober en 21 november 2019;

Oostvoorne:   donderdag 24 oktober en 28 november 2019.

Wilt u takken voor deze inzamelroute aanbieden, dan moet u dat aanmelden. Dat kan via de website (www.westvoorne.nl > Online melden grofvuil > selecteer Takkenbossen) of via het gemeentelijk ServicePunt, telefoon: 14 0181. Let u op de aanbiedregels voor takkenbossen en dat er geen andere afvalstoffen voor deze inzamelroute kunnen worden aangeboden.

Aanbiedregels:

 • aanbieden aan de weg of in de berm
 • niet gebundeld
 • aanbieden met de onderkant/zaagsnede aan één kant
 • lengte minimaal 1 meter en maximaal 3 meter
 • dikte maximaal 10 centimeter
 • hoeveelheid: maximaal 2 m³ (grotere hoeveelheden worden niet verwerkt/meegenomen. Achtergebleven takkenbossen dient u zelf van de openbare weg te verwijderen)

 

Milieustraat

Komt de datum waarop de takkenbosroute wordt gereden u niet uit, dan kunt u deze inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

LEES MEER

Takkenbosroutes 2019

10-09-2019
Takkenbosroutes in oktober en november

Van de sinds 2017 georganiseerde Takkenbosroutes wordt goed gebruik gemaakt. Reden om hieraan in 2019 een vervolg te geven. Er worden routes gereden zowel in het voorjaar als in het najaar. De data voor de Takkenbosroutes dit najaar zijn:

Rockanje en Tinte:   donderdag 17 oktober en 21 november 2019;

Oostvoorne:   donderdag 24 oktober en 28 november 2019.

Wilt u takken voor deze inzamelroute aanbieden, dan moet u dat aanmelden. Dat kan via de website (www.westvoorne.nl > Online melden grofvuil > selecteer Takkenbossen) of via het gemeentelijk ServicePunt, telefoon: 14 0181. Let u op de aanbiedregels voor takkenbossen en dat er geen andere afvalstoffen voor deze inzamelroute kunnen worden aangeboden.

Aanbiedregels:

 • aanbieden aan de weg of in de berm
 • niet gebundeld
 • aanbieden met de onderkant/zaagsnede aan één kant
 • lengte minimaal 1 meter en maximaal 3 meter
 • dikte maximaal 10 centimeter
 • hoeveelheid: maximaal 2 m³ (grotere hoeveelheden worden niet verwerkt/meegenomen. Achtergebleven takkenbossen dient u zelf van de openbare weg te verwijderen)

 

Milieustraat

Komt de datum waarop de takkenbosroute wordt gereden u niet uit, dan kunt u deze inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

LEES MEER

MEER NIEUWS

Scheidingsinformatie

Klik op onderstaande iconen voor informatie over het type afval.

 • Scheidingsinformatie over Asbest asbest
 • Scheidingsinformatie over Banden banden
 • Scheidingsinformatie over Electrische apparaten elec
 • Scheidingsinformatie over Frituurvet en Olie vet
 • Scheidingsinformatie over Glas glas
 • Scheidingsinformatie over Groente, Fruit en Tuinafval gft
 • Scheidingsinformatie over Grof tuinafval tuinafval
 • Scheidingsinformatie over Grofvuil grofvuil
 • Scheidingsinformatie over Harde kunststof harde_kunststof
 • Scheidingsinformatie over Hout Hout
 • Scheidingsinformatie over Kadaver kadaver
 • Scheidingsinformatie over Kerstbomen kerstbomen
 • Scheidingsinformatie over Klein chemisch afval kca
 • Scheidingsinformatie over Kringloop kringloop
 • Scheidingsinformatie over Luier- en incontinentiemateriaal luiers
 • Scheidingsinformatie over Papier en karton papier
 • Scheidingsinformatie over Matras matras
 • Scheidingsinformatie over Metaal Metaal
 • Scheidingsinformatie over Milieustraat milieustraat
 • Scheidingsinformatie over Piepschuim piepschuim
 • Scheidingsinformatie over Plastic en kunststof plastic
 • Scheidingsinformatie over Plastic, Metalen en Drankkartons PMD
 • Scheidingsinformatie over Restafval restafval
 • Scheidingsinformatie over Textiel textiel
 • Scheidingsinformatie over Vlakglas vlakglas
 • Scheidingsinformatie over Afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing

Asbest

Wat is het?

Asbest is een giftig materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat voor de verwijdering van asbest regels zijn gesteld.  

Waar kan het heen?

Voor het verwijderen van asbest is voor een particulier een sloopmelding of een omgevingsvergunning voor slopen vereist. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente

U kunt asbesthoudende materiaal  inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). Hier is gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar. Kleinere hoeveelheden (tot circa 25 kilo) kunt u tijdens de openstelling zonder meer aanleveren. Voor grotere hoeveelheden (meer dan 25 kilo en tot maximaal 35 m²) geldt een apart asbestprotocol (zie hiervoor de website van de gemeente)

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde asbest voeren we af naar een gespecialiseerd bedrijf voor een milieuverantwoorde verwerking.  

Banden

Welke banden kunt u inleveren?

De gemeente zamelt banden van auto's, motoren en scooters in.

Waar kan het heen?

U kunt deze banden inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg)

Wat gebeurt ermee?

De ingeleverde banden worden via een gecertificeerd bedrijf afgevoerd voor recycling. Deze zorgt ervoor dat de gebruikte banden op een zo hoogwaardig en milieuverantwoorde manier worden verwerkt. Het grootste deel van deze banden wordt gerecycled en verwerkt in toepassingen zoals speeltuintegels en als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Daarnaast vindt hergebruik plaats in de vorm van occasionband of door loopvlakvernieuwing. De resterende banden die niet voor recycling of hergebruik geschikt zijn, krijgen een alternatieve bestemming of worden gebruikt in verbrandingsovens waarbij de energie uit de banden teruggewonnen wordt.

Electrische apparaten

Wat is het?

Alle elektrische en elektronische apparaten (groot en klein). Met deze apparatuur worden ook TL-lampen en gasontbrandingslampen (spaar- of LED-lampen) ingezameld.

Waar kan het heen?

Afgedankte elektr(on)ische apparatuur kan worden ingeleverd op de milieustraat. Ook enkele bedrijven (meestal doe-het-zelf winkels) bieden de mogelijkheid om kleine(re) apparaten met TL- en andere gasontbrandingslampen in te leveren.

Wat gebeurt ermee?

De apparaten worden gesorteerd en gedemonteerd. Uit de oude producten worden grondstoffen gehaald voor nieuwe producten. In 2017 is hierdoor 97% van de ingezamelde apparaten gebruikt voor nieuwe grondstoffen en energieterugwinning. Door dit proces hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen, komen er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Voor de verwerking van elektr(on)ische apparaten is een overeenkomst gesloten met Wecycle. Nuttige informatie vindt u ook op haar website: www.wecycle.nl

Frituurvet en Olie

Wat is het?

Gebruikt frituurvet en –olie uit bijvoorbeeld de frituurpan of friteuse.

Waar kan het heen?

U kunt uw frituurvet en -olie inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). Ook kan uw lokale supermarkt mogelijk frituurvet inzamelen. Dit gebeurt in speciale gele containers.

Wat gebeurt ermee?

Het vet en de olie worden onder andere verwerkt tot biobrandstoffen. Voor de inzameling van (frituur)vet/-olie ontvangt de gemeente een vergoeding, die met de inwoners via de afvalstoffenheffing wordt verrekend. Het is absoluut van belang dat dit niet terecht komt in het riool. Hierdoor ontstaan namelijk verstoppingen.

Glas

Wat is het?

Onder de inzameling van glas worden alleen glazen verpakkingen, zoals flessenglas en conservenpotten, begrepen.

Vlakglas, zoals ruiten en spiegels, en (kristallen) drinkglazen mogen niet in de glasbak. Dit is vaak van een andere samenstelling. 

Waar kan het heen?

U kunt het glas brengen naar de glascontainers in de wijk. Het glas hoeft niet schoon te zijn en de deksels mogen erbij. Vlakglas kunt u brengen naar de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). (Kristallen) Drinkglazen horen bij het restafval (grijze minicontainer).

Statiegeldflessen kunt u in de supermarkt inleveren.

Wat gebeurt ermee?

Het gescheiden glas wordt in de glasfabriek gescheiden van etiketten en doppen. Daarna wordt het gesmolten en worden er bijvoorbeeld weer nieuwe flessen van gemaakt.

Groente, Fruit en Tuinafval

Wat is het?

Gft-afval bestaat uit groente-, fruit- en etensresten. En ook uit al het kleine tuinafval.

Waar kan het heen?

U kunt uw gft in de groene container stoppen. Als u geen gft-container heeft (bijvoorbeeld hoogbouw), dan kunt u het gft bij het restafval stoppen. Het grotere tuinafval (takken, stammen, stronken e.d.) kunt u ook inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg) dan wel aanmelden voor de grofvuilinzameling aan huis of de zogenaamde takkenbosroute.

Veel GFT-afval wordt helaas nog aangeboden met het restafval. De gemeente biedt u voor uw keukenafval een zogenaamd Aanrechtbakje met daarbij -gratis- biologisch afbreekbare zakjes. Deze zijn verkrijgbaar via het ServicePunt in het gemeentehuis. Is uw groene minicontainer regelmatig te klein? In dat geval kunt u maximaal vier extra groene minicontainers tegen betaling van een eenmalige borgsom (€ 30,-- per minicontainer) bij het ServicePunt aanvragen.

Wat gebeurt ermee?

Het gft-afval afkomstig uit de gemeente Westvoorne wordt gecomposteerd.  

Grof tuinafval

Wat is het?

Onder Grof tuinafval bedoelen we uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de GFT-container, ofwel snoeiafval van bomen, struiken en/of coniferen. 
Hieronder vallen niet (onder andere) stammen; wortels/stobben, grond/zand/graszoden en tegels/stenen, maar ook objecten als tuinmeubels, speeltoestellen en schuttingdelen.

Waar kan het heen?

Grof tuinafval kan worden ingeleverd bij de milieustraat in Oostvoorne. Per openstelling kunt u 1 m³ aanbieden. Deze voorziening is dus bedoeld voor beperkte hoeveelheden, gerelateerd aan een gemiddeld huishouden. Beschikt u over een groot perceel waar gelijktijdig een grote hoeveelheid snoeiafval vrijkomt, dan kunt u dat (voor uw eigen rekening) via een bedrijf laten afvoeren. De gemeente biedt wel de mogelijkheid om maximaal vier groene minicontainers tegen betaling van een eenmalige borg (€ 30,-- per minicontainer) aan te vragen. Dat kan bij het ServicePunt in het gemeentehuis.

Wat gebeurt ermee?

Verschillende verwerkingen zijn denkbaar. Van het ingezamelde grof tuinafval wordt bijvoorbeeld compost gemaakt, maar ook wordt dit omgezet tot biomassa. Als u grof tuinafval brengt is het van belang dat dit niet vervuild is met zand, aarde of bielzen aangezien het dan onbruikbaar is voor de compostproductie en/of andere verwerking.

Grofvuil

Wat is het?

Al het huishoudelijk afval dat niet tot het fijn restafval wordt gerekend en dus niet in de restcontainer past. Veelal is dat meubilair, planken, vloerbedekking en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook grotere huishoudelijke apparatuur, zoals een gasfornuis, koelkast e.d..

LET OP: u kunt geen grofvuil melden via de AfvalWijzer ! U kunt dit uitsluitend doen via de website van de gemeente (Online melden grofvuil) of telefonisch opgeven bij het gemeentelijk ServicePunt: 14 0181.

Waar kan het heen?

Zelf brengen

Als inwoner van Westvoorne kunt u uw grof huishoudelijk afval gratis brengen naar de milieustraat in Oostvoorne.

Laten ophalen

Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval kunt u een telefonische afspraak maken met ons ServicePunt, tel.: 14 0181. U kunt dit ook zelf aanmelden via onze website www.westvoorne.nl > Online melden grofvuil. Vervolgens halen we het grof huishoudelijk afval op de aangegeven dag bij u thuis op.

Aanbiedregels:

- uiterlijk om 07:30 uur op de ophaaldag aan de weg zetten;

- maximaal 1 m³ (dit geldt voor het totaal dat aangeboden wordt);

- per stuk of per bundel niet langer dan 2.00 meter;

- bielzen, balken, boomstammen en -stronken niet langer dan 0,50 meter;

- takken, planten, latten, vloerbedekking e.d. bundelen en niet zwaarder dan 25 kg per bundel;

- snoeiafval apart aanbieden: gebundeld of in zakken.  

Zet grof huishoudelijk afval op de afgesproken dag voor uw woning aan de stoeprand. Als dit niet mogelijk is, kunt u met het ServicePunt een plaats afspreken of via de website aangeven waar de inzamelwagen wel kan komen. Bij het inzamelen kan ook gebruik gemaakt worden van een auto met kraan. Plaats daarom het grof huishoudelijk afval niet onder of naast bomen, naast lantarenpalen, tegen muren of schuttingen en probeer te voorkomen dat er auto’s dichtbij het afval geparkeerd staan. Scherm scherpe randen en voorwerpen zodanig af dat het personeel zich er niet aan kan verwonden. Restafvalcontainers met grof huishoudelijk afval worden niet geleegd.

Wat gebeurt ermee?

Grof huishoudelijk afval wordt nog gesorteerd naar bruikbare materialen. De daarna overblijvende materialen gaan de verbrandingsoven in. Heeft u grof huishoudelijk afval dat nog geschikt is voor een 2e leven? Het is dan goed te overwegen of dit via een kringloopwinkel hergebruikt kan worden.

Harde kunststof

Wat is het?

Harde kunststoffen horen niet thuis in de PMD-zak, ze bevatten namelijk een mix van diverse kunstoffen (zoals PÉ en PVC). Enkele voorbeelden van harde kunststoffen zijn:

 • kratten, kisten, emmers
 • speelgoed en tuinmeubelen 
 • PVC rioolbuizen en PVC schroten
 • kledinghangers, gieters en plantenbakken.

Onder de afvalstroom ‘harde kunststoffen’ valt niet:

 • PVC laminaat
 • verpakkingsmaterialen, folie, piepschuim
 • sponzen, rubber materialen 
 • polyester (zoals badkuipen, stoelen)
 • zachte kunststoffen (zoals opblaasbare badjes, poppen, tuinslangen)
 • samengestelde materialen (kunststof i.c.m. textiel, zoals een autokinderzitje of een veiligheidshelm).

Waar kan het heen?

Harde kunststoffen kunt u inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

Wat gebeurt ermee?

De ingezamelde materialen worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Deze sorteert, reinigt en vermaalt de kunststoffen. De laatste stap is het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking vanPVC wordt het maalgoed nog verder verkleind (tot minder dan een millimeter). Het aldus verkregen recyclaat is geschikt voor hergebruik in leidingen en bijvoorbeeld dashboards van auto’s.

Hout

Wat is het?

Afvalhout wordt verdeeld in drie klassen:

 • Klasse A-hout is onbewerkt hout;
 • Klasse B-hout is verlijmd, geverfd en/of gelakt hout, zoals hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex; en,
 • Afvalhout C is verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu

 

Waar moet het heen?

Hout wordt op de milieustraat in Oostvoorne gescheiden ingezameld. U kunt dit ook aanmelden voor de inzameling aan huis via de grofvuilroute. Dat kan per telefoon (14 0181) of via onze website (Melding grofvuil).

Wat gebeurt ermeen?

Veel van het ingezamelde hout kan voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Daarvoor dient het hout gescheiden te worden aangeboden/ingezameld. Vervolgens gaat het om duurzame en efficiënte toepassing van deze nieuw gewonnen grondstoffen.
Het ingezamelde en uitgesorteerde hout wordt bewerkt waarna het wordt gebruikt als grondstof voor de fabricage van spaanplaat. Een andere houtstroom wordt verwerkt tot brandstof in energiecentrales.

Kadaver

Wat is het?

Onder de noemer destructiemateriaal zamelt de gemeente kadavers van dode dieren in. Veelal zijn dat kleine (huis)dieren. Het komt ook voor dat aangereden wild of vissen (bijvoorbeeld als gevolg van botulisme) ingenomen worden.

De inzameling van kadavers vindt vooral plaats vanwege verhoogde gezondheidsrisico’s voor mens en dier.

Waar kan het heen?

Op de milieustraat staat een speciale koelton. Deze wordt (vanwege gezondheidsrisico’s) zeer frequent geleegd.

Wat gebeurt ermee?

Kadavers worden in Nederland verwerkt door Rendac. Dit bedrijf is in Nederland de enige vergunninghouder voor het ophalen en verwerken van categorie 1 en 2 dierlijk restmateriaal. Zij vervult een spilfunctie tussen het dagelijkse aanbod van dierlijk restmateriaal en de wettelijke voorschriften en vereisten rond het ophalen en verwerken van dit materiaal. 

Rendac haalt via verschillende op maat gemaakte diensten kadavers en dierlijk restmateriaal op voor verwerking en vernietiging. Zo zorgen we voor verlaging van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s. Onder andere streeft zij bij de verwerking duurzaamheidsprincipes na. om de eindproducten zoveel mogelijk in te zetten voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen. 

Kerstbomen

De gemeente zamelt op woensdag 9 januari 2019 kerstbomen apart in. Heeft u minimaal tien kerstbomen, dan kunt u die aanmelden bij het gemeentelijk ServicePunt, telefoon: 14 0181. Dit is mogelijk tot dinsdag 8 januari 2019 - 14:00 uur. Aanmelden via de website is mogelijk tot en met maandag 7 januari. Uw bomen worden dan aan huis opgehaald. U ontvangt van de chauffeur een bon voor het door u ingeleverde aantal kerstbomen. Deze bon (met een tegenwaarde van € 0,50 per boom) kunt u tot en met 25 januari 2019 verzilveren op het gemeentehuis (ServicePunt). Uw bomen moeten vanaf 7:30 uur aan de weg (en goed bereikbaar) liggen.

Levert u zelf uw kerstboom of -bomen in, dan kan dat op woensdag 9 januari 2019 van 15:00 tot 17:00 uur. De inzamellocaties zijn parkeerterrein De Ruy/naast Elisabethhof (Oostvoorne - toegang via de Burgemeester Bolwidtweg) en parkeerterrein Kerkweg (bedrijventerrein Rockanje). Per ingeleverde kerstboom wordt ter plaatse € 0,50 uitgekeerd.

Kerstboomverbranding

De ingeleverde kerstbomen worden verbrand op het strand (Eerste Slag) in Rockanje. Dat gebeurt op 9 januari 2019 om 19:00 uur. Daarbij is er sprake van muzikale begeleiding en voor iedere bezoeker een warme kop chocomel of glühwein.

 

Inzameling anders dan op de inzameldag

Bent u niet in de gelegenheid om uw kerstboom aan te bieden voor de collectieve kerstboominzaling, dan kunt u die via de reguliere GFT-inzamelroute meegeven of inleveren op de milieustraat.

Klein chemisch afval

Wat is het?

Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals schoonmaakmiddelen, verf, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, medicijnen, batterijen, spaarlampen, TL-buizen, bestrijdingsmiddelen, kwikthermometers, olie, oliefilters lampenolie, petrolieum, fotofixeer- en ontwikkelvloeistof, etsvloeistoffen zoals salpetzuur en zwavelzuur, zoutzuur, brandblussers en accu's.

Waar kan het heen?

U kunt uw KCA (aanbieden in gesloten verpakking) inleveren op de milleustraat in Oostvoorne (Langeweg).

Wat gebeurt ermee?

Omdat het om gevaarlijke stoffen gaat, mag chemisch afval niet bij het restafval. KCA gaat naar een bedrijf waar het wordt gesorteerd en op verschillende manieren verantwoord wordt verwerkt.

Kringloop

Wat is het?

Goederen die nog geschikt zijn voor hergebruik, zoals een bank, kast, kleding en tv.

Waar kan het heen?

Kringloopwinkel Het Vervolg
Kerkplein 12
3233AR Oostvoorne
Telefoon: (0181) 50 60 85

Kringloopwinkel De Snuffelloods
Kerkweg 16
3235XL Rockanje
website: www.snuffelloods-rockanje.nl

 

Wat gebeurt ermee?

 

Voordat het in de kringloopwinkel komt, worden de goederen bekeken en waar nodig gerepareerd. De goederen die geschikt zijn voor hergebruik worden daarna te koop aangeboden. Een kringloopwinkel is een mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik.

 

Luier- en incontinentiemateriaal

Al jaren proberen afvalverwerkers en fabrikanten gezamenlijk een oplossing te ontwikkelen om luiers en incontinentiematerialen te recyclen. En steeds gaan de ontwikkelingen met kleine stapjes vooruit. Een jaar of 10 geleden bleek het recyclen reeds deels mogelijk, maar nog niet voldoende milieuvriendelijk en zeker niet kostenverlagend. Nu staan we aan de vooravond van het recyclen van incontinentiematerialen.

De gemeente Westvoorne wacht deze ontwikkelingen nog af. Omdat incontinentiemateriaal een aanzienlijk deel van ons afval betreft maar ook goede herbruikbare grondstoffen opleveren, is het belangrijk om naar oplossingen te kijken.

Tot voor kort was het lastig om de verschillende bestanddelen van incontinentiemateriaal uit elkaar te halen. Voor recycling is het nodig om homogene stromen te genereren. Sinds kort is deze hobbel genomen! Het is sinds kort technisch mogelijk om 100% van het droge materiaal van luiers te recyclen. 

Een belangrijk aandachtspunt bij recycling zijn medicijnresten. Dit brengt bij verwerking een risico met zich mee. Deze resten mogen niet in hergebruikte producten terechtkomen. Daarom is wettelijk bepaald dat gerecyclede grondstoffen uit incontinentiematerialen op dit moment nog steeds aangemerkt worden als afval. Zodra onderzocht is of eventuele medicijnrestengeen invloed hebben op de grondstoffen, en dit ook wettelijk vastgelegd wordt, staat er nauwelijks meer iets in de weg.

Zodra het gehele proces geborgd is, kan het incontinentiemateriaal echt op grote schaal gerecycled worden. Gezien het enorme aandeel incontinentiemateriaal in het huidige afval, is dat een revolutionaire ontwikkeling!

Papier en karton

Wat is het?

Alles wat van papier en karton is. Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan verpakkingen.

Drankenkartons en pizzadozen horen er niet bij, daar zit een plastic of aluminium laagje in. Ontdoe reclamefolders altijd van plastic verpakkingsfolies. Deze maken het papier ongeschikt voor hergebruik.

 

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt binnen de bebouwde kom van Oostvoorne en Rockanje en in Tinte aan huis ingezameld. In Oostvoorne gebeurt dat op de 3e zaterdag van de maand, in Rockanje op de 2e en de laatste zaterdag van de maand en in Tinte de laatste zaterdag van de maand. Op verschillende locaties zijn voor de inzameling van papier en karton verzamelcontainers geplaatst.

De inzameldata vindt u onder het Jaaroverzicht. De locaties van de papiercontainers vindt u op de kaart onder Inzamellocaties.

Wat gebeurt ermee?

Papier en karton wordt tot pulp vermalen, het pulp wordt gedroogd en daar worden weer nieuwe rollen papier van gemaakt. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt al van oud papier gemaakt.

Matras

Wat is het?

Matrassen afkomstig van bedden. Alleen droge matrassen kunnen worden verwerkt.

Waar kan het heen?

Matrassen kunnen worden ingeleverd op de milieustraat in Oostvoorne.  

Wat gebeurt ermee?

De gemeente heeft voor de verwerking van matrassen een contract gesloten met een gespecialiseerd bedrijf. Aan het begin van het verwerkingsproces scant een metaaldetector elke matras. Matrassen met en zonder metalen binnenvering volgen elk een eigen recyclinglijn. Vervolgens wordt de matras ingezaagd, waarna het textiel (de tijk) kan worden verwijderd. Het textiel wordt apart gehouden, in balen geperst en wordt hergebruikt in de textielindustrie.

Het metaal wordt als aparte afvalstroom afgezet in de metaalindustrie. Wat dan nog overblijft is het schuim van de matras, dit kan latex of polyether zijn. Nadat de matras in stukken is gesneden, wordt het schuim geperst in balen van rond de 300 kilo. Het latex wordt als eindproduct gebruikt in bijvoorbeeld de meubelindustrie als opvulmateriaal en in sportmatten. Polyether (ook wel pu schuim genoemd) wordt onder ander verwerkt in ondertapijt en isolatieplaten.

Van een oude matras wordt geen nieuwe matras gemaakt!

Daarnaast maakt onze verwerker zelf geen nieuwe producten, maar zorgt dat de materialen die uit de oude matrassen herwonnen worden terecht komen bij een gespecialiseerde hergebruiker

Metaal

Wat is het?

Onder Metalen worden verschillende afvalstromen begrepen. Oud ijzer en schroot zijn andere termen, die wellicht duidelijker aangeven welke (afval)materialen onder deze noemer worden bedoeld. Nog een ander onderscheid is Ferro-metalen (ijzer) en Non-Ferro-metalen (metalen waarin geen ijzer aanwezig is, of waarin ijzer niet het hoofdbestandsdeel is, zoals koper, aluminium, zink, lood en tin).

 

Waar kan het heen?

Metalen kunt u inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

 

Wat gebeurt ermee?

De gemeente heeft voor de inzameling van metalen een overeenkomst gesloten. De contractpartij neemt de aangeboden metalen in, sorteert die en biedt die voor hergebruik opnieuw aan 'op de markt'. De gemeentelijke contractpartij is gecertificeerd en aangesloten bij de Metaal Recycling Federatie. Op deze manier borgt de gemeente dat de ingezamelde metalen verantwoord worden afgevoerd en verwerkt. Voor de aangeboden metalen ontvangt de gemeente een vergoeding. Deze vergoeding komt ten gunste van de afvalstoffenheffing. Ofwel deze drukt de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing lager voor de inwoners uitvalt.

Milieustraat

De milieustraat vindt u aan de Langeweg 26 in Oostvoorne (bedrijventerrein Pinnepot). De volgende afvalstoffen worden hier gratis ingezameld:

 • Asbest
 • Banden
 • Brandblussers
 • Elektrische/Elektronische apparatuur
 • Flessenglas
 • Frituurvet
 • Gasflessen
 • Grof tuinafval (takken, stammen, stronken e.d.)
 • Grofvuil
 • Harde kunststoffen
 • Hout (uitgezonderd geïmpregneerd hout, zoals bielzen)
 • Kadavers
 • Klein chemisch afval
 • Landbouwplastic, krimpfolie, vijverfolie
 • Matrassen
 • Metalen
 • Olie
 • Papier en karton
 • Piepschuim (EPS / Airpops)
 • PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons)
 • Puin
 • Textiel
 • Vlakglas (waaronder tuindersglas)

De milieustraat is alleen toegankelijk voor inwoners. U moet zich desgevraagd kunnen legitimeren. Bedrijfsafval wordt hier niet ingenomen.

 

Piepschuim

Wat is het?

Piepschuim is de benaming in de volksmond voor Geëxpandeerd Poly Styreen (EPS). In Europees verband wordt sinds enkele jaren de naam airpop gebruikt. Een naam die meteen aangeeft waar het om gaat: air ofwel lucht. Veel lucht, 98% om precies te zijn. Slechts een klein deel is gemaakt van het geëxpandeerde polystyreen. Het is een product dat veel gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal dat veel positieve eigenschappen heeft. Het is relatief eenvoudig te producren, is duurzaam, betaalbaar, een goede isolator, vocht ongevoelig en kent een zeer laag gewicht en hoge schok absorptie.

Waar kan het heen?

Piepschhuim (airpop) kunt u inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg).

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde piepschuim wordt afgevoerd naar een verwerkend bedrijf, dat het materiaal weer voor hergebruik geschikt maakt.

 

 

Plastic en kunststof

Harde kunststoffen, wat zijn het?

Kunststoffen komen voor in verschillende varianten. Alle zijn recyclebaar, maar het optimale resultaat wordt alleen bereikt als deze materialen gescheiden worden ingezameld en verwerkt. Naast kunststof verpakkingsmateriaal wordt ondermeer onderscheid gemaakt tussen harde kunststoffen en zachte kunststoffen.

Harde kunststoffen horen niet thuis in de PMD-container of Plastic Heroes-zak, ze bevatten namelijk een mix van diverse kunststoffen zoals PE en PVC.

Enkele voorbeelden van harde kunststoffen zijn:
- Kratten, kisten, emmers
- Speelgoed en tuinmeubelen
- PVC Rioolbuizen en PVC schroten
- Kledinghangers, gieters en plantenbakken

Onder de afvalstroom 'harde kunststoffen' valt niet:
- PVC laminaat
- Verpakkingsmaterialen, folie, piepschuim
- Sponzen, rubber materialen
- Polyester (zoals badkuipen, stoelen)
- Zachte kunststoffen (zoals opblaasbare badjes, poppen, tuinslangen)
- Samengestelde materialen (kunststof i.c.m. textiel zoals een autokinderzitje of een veiligheidshelm).

 

Waar kan het heen?

Op de milieustraat in Oostvoorne staat een aparte container voor harde kunststoffen. Grote producten kunnen mogelijk ook via de grofvuilroute aan huis worden aangeboden. Hiervoor is een melding, telefonisch via 14 0181 of via de website Online grofvuilmelden noodzakelijk.

 

Wat gebeurt ermee?

De aangeboden harde kunststoffen worden door een gecertificeerd bedrijf in verschillende stappen gesorteerd, gereinigd en vermalen tot kleine korrels. De laatste stap betreft het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking van PVC is de laatste stap het microniseren, waarbij het maalgoed nog verder verkleind wordt tot minder dan een millimeter. Het aldus verkregen recyclaat. is geschikt voor hergebruik in leidingen en bijvoorbeeld dashboards van auto's

Plastic, Metalen en Drankkartons

Wat is het?

Onder de verzamelnaam PMD worden begrepen Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons en wel de verpakkingen die bedoeld zijn voor huishoudens. Dit onderscheid is vaak lastig te maken, omdat ook andere 'zachte' kunststoffen evenzo recyclebaar zijn. De inzameling van deze afvalstoffen vloeit voort uit afspraken tussen het verpakkend bedrijfsleven, het Rijk en de gemeenten. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt voor de door haar geproduceerde verpakkingsmaterialen een vergoeding aan het Afvalfonds. De gemeenten zamelen deze verpakkingsmaterialen in, sorteren deze en leveren deze weer terug aan het verpakkend bedrijfsleven voor hergebruik. Daarvoor ontvangen de gemeenten een vergoeding van het Afvalfonds.

Met producenten die geen huishoudelijk verpakkingsmateriaal produceren (zoals landbouwplastics, krimp- en vijverfolies), zijn deze afspraken niet gemaakt. Deze zijn daarom uitgesloten van de PMD-inzameling, dit ondanks dat deze materialen evenzo voor recycling geschikt zijn.

Waar kan het heen?

Voor de inzameling van PMD maken we gebruik van de zogenaamde Plastic Heroes-zak. Deze wordt (eenmaal per twee weken) aan huis ingezameld. Op de milieustraat is ook een container voor PMD beschikbaar. Omdat de inzameling van landbouwplastics, krimp- en vijverfolie en dergelijke (de niet-huishoudelijke verpakkingsmaterialen) is uitgesloten van de PMD-inzameling, is het mogelijk deze afvalstoffen op de milieustraat in een aparte container aan te bieden.

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde PMD wordt gesorteerd naar de fracties PET, PE, PP, Folies en Mix. Dit volgens de Duitse DKR-standaard. Vervolgens worden de gesorteerde fracties voor hergebruik aangeboden aan het producerend bedrijfsleven.

Restafval

Wat is het?

Restafval is al het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval.

Waar kan het heen?

U kunt uw restafval in de grijze container stoppen, of -als u 'gestapeld' woont- in een ondergrondse restafvalcollector. Voor het gebruik van deze collector het u een toegangspad nodig.

Wat gebeurt ermee?

Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens. Dit wordt gebruikt voor het opwekken van energie. 

 

Textiel

Wat is het?

Het gaat hier om kleding, schoeisel, gordijnen, beddegoed en ander huishoudtextiel.

Waar kan het heen?

Op verschillende locaties in de dorpskernen vindt u speciale textielcontainers. In deze applicatie zijn deze ook vermeld onder de Inzamellocaties. Textiel kan ook worden aangeboden op de milieustraat in Oostvoorne.

Wat gebeurt ermee?

Het ingezamelde textiel wordt in een sorteercentrum in onze regio gescheiden op wat bruikbaar en niet bruikbaar is. Goede kleding gaat naar 2e-hands winkels toe of bijvoorbeeld naar derdewereldlanden. Het overige textiel wordt vervezeld en daarna verwerkt tot nieuwe producten, zoals kofferriemen.

Vlakglas

Wat is het?

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw (de bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten). Denk bijvoorbeeld aan ramen, kozijnen en deuren. Vlakglas wordt daarom ook wel vensterglas genoemd. Maar ook design- en interieurglas kunnen onder de noemer vlakglas vallen.

Vlakglas kent oneindig veel toepassingen. De veelheid van eigenschappen die het door bewerking of verwerking kan krijgen maakt dit mogelijk. Er is vlakglas voor het isoleren van warmte, voor het reguleren van zonlicht, voor bescherming tegen brand, doorvallen, letsel en inbraak etcetera. Vlakglas kan gebruikt worden voor het maken van constructies zoals glazen gevels, trappen, balustrades, vloeren en overkappingen. Maar denk ook eens aan spiegels of meubilair. Zowel in het interieur als exterieur wordt vlakglas gebruikt ter verfraaiing.

Om dit allemaal mogelijk te maken wordt glas bewerkt. Glasbewerkingstechnieken zijn bijvoorbeeld: snijden, slijpen, boren, zagen, harden, coaten, buigen, lakken, printen, verlijmen. Deze technieken worden steeds verder ontwikkeld en er komen nieuwe bewerkingstechnieken bij. De mogelijkheden van vlakglas worden alleen maar groter. Jaarlijks komen er dan ook vele duizenden tonnen aan vlakglasafval vrij.

De belangrijkste soorten vlakglas zijn:

 • floatglas
 • figuurglas
 • draadglas
 • gelaagd glas
 • gehard glas
 • isolatieglas
 • spiegelglas

Waar kan het heen?

U kunt vlakglas inleveren op de milieustraat in Oostvoorne (Langeweg). 

Wat gebeurt ermee?

Vlakglas dat wordt ingezameld, gaat naar vlakglasrecyclingbedrijven. Die verwerken het het glasafval tot een nieuwe, schone grondstof van hoge kwaliteit. Het recyclingbedrijf moet deze glassoorten eerst bewerken tot een eindproduct dat voor 100 procent uit puur glas bestaat. Het vlakglasafval moet dus worden ontdaan van strips, folies, ijzer en andere vervuilingen. Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt door onze verwerker nieuw glas gemaakt. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. 

Afvalstoffenheffing

Voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval worden kosten gemaakt. De gemeente berekent deze kosten door aan de inwoners. Dit onder de noemer Afvalstoffenheffing. Jaarlijks ontvangt ieder huishouden hiervoor een aanslag (gecombineerd met andere gemeentelijke belastingen). Het is verplicht deze heffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Het tarief voor de Afvalstoffenheffing bedraagt voor 2019 € 255,21 (huishoudens van 2 of meer personen) en € 178,58 euro 1 persoon huishoudens. Heeft u een minimum inkomen en een beperkt vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze heffing. Voor informatie hierover neemt u contact op met de gemeente. Voor één extra grijze minicontainer voor Restafval bedraagt het tarief in 2019 € 127,61. Op verzoek verstrekt de gemeente ook maximaal 3 extra groene minicontainers voor GFT-afval. Per minicontainer geldt een borg van € 30,--. U ontvangt de borg terug als u de extra groene minicontainer(s) weer inlevert.

 

Inzamellocaties

Hieronder staat een kaart afgebeeld van Google Maps. Door een icoon te selecteren worden de betreffende inzamellocaties getoond. Onder deze kaart staat nogmaals van elk type afval de inzamellocatie met het dichtsbijzijnde adres weergegeven.

Hieronder staat een lijst met de dichtsbijzijnde inzamelpunten in de buurt van uw postcode. Onder deze lijst vindt u een link waar u alle locaties in uw gemeente kunt bekijken

milieustraat
Langeweg 26
OOSTVOORNE Containernummer: WVN-A01

glas
Dwarsweg 50
ROCKANJE Containernummer: WVN-G11

papier
Korteweg 8
ROCKANJE Containernummer: WVN-P04

PMD
Mildenburglaan 6
OOSTVOORNE Containernummer: WVN-PMD01

textiel
Zeedistellaan 1
ROCKANJE Containernummer: WVN-T08

MEER LOCATIES

Meer weten?

Met de AfvalWijzer wil de gemeente u informeren over de gemeentelijke afvalinzameling in het algemeen en de daarbij specifiek voor u bedoelde onderwerpen. Mist u informatie, heeft u vragen of tips? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon 14 0181 of e-mail: servicepunt@westvoorne.nl.