Logo gemeente RONDEVENEN

Scheidingsinformatie

 • Scheidingsinformatie over Plastic, Metalen en Drankkartons PMD

Plastic, Metalen en Drankkartons

Vanaf 1 januari 2015 worden drinkpakken en blik samen met plastic verpakkingen huis aan huis ingezameld. U kunt dit zogeheten PMD-afval in de daarvoor bestemde plastic zakken stoppen. Een groot deel van het weggegooide afval (restafval) bestaat uit PMD, terwijl dit materiaal hoogwaardige grondstoffen bevat die kunnen worden hergebruikt. PMD gescheiden weggooien is goed voor het milieu, verkleint de hoeveelheid restafval en drukt de kosten voor afvalverwerking. Help mee de afvalberg te verkleinen! Tot slot is een direct voordeel dat uw restafvalcontainer minder snel vol is. De gemeente laat elke twee weken de speciale PMD-zakken met plastic, metaalverpakkingen en drinkpakken huis aan huis ophalen. Meer informatie over (het scheiden van) PMD afval vindt u op: www.drvaandebak.nl 

Spelregels inzameling PMD afval

 • Zorg dat alle verpakkingen leeg zijn. Schoonspoelen is niet nodig.
 • Verpakkingsmaterialen niet in elkaar stoppen. Dit geeft problemen in het sorteringsproces.
 • Doppen en deksels mogen blijven zitten. Bij conservenblik de deksel naar binnen buigen.
 • De drinkpakken platvouwen en de dop er weer opdraaien.
 • Alleen verpakkingsafval uit huishoudens. Bedrijfsafval is niet toegestaan.
 • Hang/zet uw PMD-zakken op de inzameldag voor 7.30 uur aan de weg. Is uw PMD-afval niet opgehaald? U kunt dit doorgeven de eerst volgende werkdag tot 11.00 uur via https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Afval/Afval_scheiden_en_wegbrengen/Huishoudelijk_afval_inzamelen
   of telefonisch via tel. 0297 291616.

Help mee de afvalberg te verkleinen! De gemeente laat de plasticzakken met plastic, metaalverpakkingen en drinkpakken elke twee weken huis-aan-huis ophalen.

Wat mag in de PMD-zak?

Plastic: Plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies. Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Plastic doppen mogen op de flessen blijven zitten.

Metaal: Frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Drinkpakken: Pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt, vla, e.d., drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Locaties waar u uw PMD-afvalzakken kunt halen

Plastic zakken om het plastic te verzamelen zijn gratis verkrijgbaar bij onderstaande locaties:

 • het gemeentehuis
 • de afvalbrengstations
 • de servicepunten
 • alle supermarkten binnen De Ronde Venen

Kroonring aanvragen

Door de combinatie van het geringe gewicht en grote volume van de zakken zijn deze zeer windgevoelig en is het risico reëel dat deze gaan zwerven over straat. Het is voor inwoners van De Ronde Venen mogelijk om PMD-afval op te hangen aan de zogeheten kroonring.

Een kroonring is een ring gemaakt van gerecycled plastic die aan een (lantaarn)paal bevestigd wordt en als het ware een kapstok vormt waaraan PMD-afvalzakken bevestigd kunnen worden. Een zestal knoppen, die als kapstophaken fungeren, bieden houvast voor de lussen van PMD-afvalzakken. Dit moet het openscheuren van PMD-afvalzakken beperken, waardoor zwerfafval wordt voorkomen.

Door het toepassen van de kroonring worden meerdere voordelen bereikt:

 • De PMD-afvalzakken zijn geconcentreerd op één locatie per x aantal huishoudens.
 • De PMD-afvalzakken zullen niet langer wegwaaien over straat.
 • Een opgeruimd straatbeeld en een veilige verkeerssituatie.

Wilt u graag een kroonring bij u in de straat? Bespreek dit dan met uw buren en noteer het nummer van de gewenste lantaarnpaal. Per inwoner kan er één kroonring aangevraagd worden. U kunt een kroonring aanvragen bij het Klant Contact Centrum van gemeente De Ronde Venen via T. 0297 29 16 16. Vervolgens plaatst de gemeentelijke buitendienst binnen twee weken een kroonring bij u in de straat.